Afdeling Assen

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Assen. Hier vindt u informatie over de activiteiten die onze afdeling organiseert.

Wij bieden onze leden door het jaar heen een viertal lezingen en activiteiten aan die direct (of indirect) gerelateerd zijn aan de Klassieke Oudheid. Hieronder valt jaarlijks ook één lezing die qua onderwerp past bij het eindexamen Grieks of Latijn uit het voorgezet onderwijs. Dit jaar neemt de afdeling Assen de eindexamenlezing Grieks voor zijn rekening en de zusterafdeling in Emmen verzorgt de eindexamenlezing Latijn. Door samenwerking met de verschillende afdelingen en andere culturele instellingen in het Noorden proberen we leden en belangstellenden uit Assen en omgeving een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden. Zo werken wij sinds vorig jaar samen met het Drents Archief, dat enthousiast met ons meedenkt en zijn prachtige ruimten ter beschikking stelt. Een ´klassieke´ excursie staat ook op het program, en op initiatief van de leden zo nu en dan een gezamenlijk bezoek aan film, theater, tentoonstelling of Verbondsdag.

In Assen en omgeving worden door onze leden (en oud-docenten) Frans Osseweijer en Henk Kluiver leeskringen Grieks (Homerus, Odyssee) en Latijn (Tacitus Historiae) georganiseerd. 

Frans Osseweijer geeft daarnaast beginners- en opfriscursussen Latijn en Grieks. Bij voldoende belangstelling kan in september 2018 een nieuwe cursus begin-Latijn, begin-Grieks, opfriscursus Latijn of opfriscursus Grieks worden gestart. Voor meer informatie neemt u contact met hem op via fmosseweijer@gmail.com.

De organisatie van onze activiteiten berust bij:

Frans Osseweijer, bereikbaar via assen@nkv.nl/06-53887898 en huismail: fmosseweijer@gmail.com
Henk Kluiver,
Henriëtte Joppe - d'Hane,

in nauw contact met de docenten klassieke talen van het Dr. Nassaucollege (Marianne Baas) en de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh (Machteld Koning).

 

Contact:

assen@nkv.nl

Deel deze pagina