Afdeling Groningen

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Groningen. Hier vindt u informatie over de activiteiten die onze afdeling organiseert.

 

Leeskringen

In Groningen zijn twee leeskringen actief, een voor Grieks en een voor Latijn. De frequentie van de bijeenkomsten is éénmaal per drie weken op dinsdag van 19.15 tot 21.15 uur; de locatie blijft het hoofdgebouw van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Grote Kruisstraat in Groningen.

De hoofdmoot van de lectuur wordt gevormd door het examenpensum. Dat is dit jaar de Odyssee van Homerus en de filosofie van Cicero en Seneca. Bij wijze van intermezzo zullen er teksten gelezen worden van resp. Epictetus en Horatius. Als je een keertje wilt komen kijken, van harte welkom. Informatie via frank.vleeskens@gmail.com, 06 26 495 630.

Data leeskringen Grieks en Latijn, seizoen 2017 – 2018; Faculteit GMW, 19.15 – 21.15 uur

Latijn: 5-9, 26-9, 17-10, 7-11, 28-11, 19-12, 9-1, 30-1, 20-2, 13- 3, 3-4, 24-4, 15-5, 5-6, 26-6

 

Grieks: 12-9, 3-10, 24-10, 14-11, 12-12, 2-1, 23-1, 13-2, 6-3, 27-3, 17-4, 8-5, 29-5, 19-6, 3-7

 

Lezingen

 

Contact:

groningen@nkv.nl

Deel deze pagina