Afdeling Groningen

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Groningen. Hier vindt u informatie over de activiteiten die onze afdeling organiseert.

 

Leeskringen

In Groningen zijn twee leeskringen actief, een voor Grieks en een voor Latijn. De frequentie van de bijeenkomsten is éénmaal per drie weken op dinsdag van 19.15 tot 21.15 uur; de locatie blijft het hoofdgebouw van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Grote Kruisstraat in Groningen. De eerste bijeenkomst van de leeskring Latijn vindt plaats op 30 augustus, die van de leeskring Grieks op 6 september; het totaal aantal bijeenkomsten bedraagt voor beide leeskringen vijftien.

De hoofdmoot van de lectuur wordt gevormd door resp. de Elektra van Euripides en de Historiae van Tacitus. Bij wijze van intermezzo zullen er teksten gelezen worden van resp. Epictetus en Horatius. Als je een keertje wilt komen kijken, van harte welkom. Informatie via frank.vleeskens@gmail.com, 06 26 495 630.

 

Lezingen

  • Donderdag 30 maart 2017: lezing Diederik Burgersdijk. Eindexamenlezing Latijn; "Livius en de koningen van Rome". Locatie: WLG. 19:30-21:30.
  • Donderdag 11 mei 2017: lezing Ton Tromp. "Latijnse grafschriften op Groninger grafstenen". Locatie: WLG. 19:30-21:30.

 

Contact:

groningen@nkv.nl

Deel deze pagina