Afdeling Twente

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Twente. Hier vindt u informatie over de activiteiten die onze afdeling organiseert.

 

Maandag 25 september 2017                                                                                            Kottenpark 19.30 uur

 

 r. V. Hunink. LatinistRadboud Universiteit te Nijmegen.

Hadrianus, keizer met twee gezichten. De Romeinse keizer Hadrianus staat te boek als een 'goede' keizer, maar het beeld dat de antieke bronnen van hem geven is minder eenduidig. Zijn openbare optreden wordt geprezen, maar zijn gedrag in de privĂ©sfeer riep ook twijfels en vragen op. In de lezing bekijken we deze tweespalt. Aan het slot gaat speciale aandacht uit naar de vier bewaard gebleven gedichtjes van zijn hand, waaronder het befaamde 'Animula vagula blandula'.

 

 

 

 

 

Dinsdag 31 oktober 2017                                                                                                   Kottenpark 19.30 uur

 

 

 

Dr. M.L. Folmer. Docent Hebreeuws VU te Amsterdam en Docent Aramees te Leiden.

 

Joodse magie in de Late Oudheid. In deze lezing worden joodse magische teksten uit de Late Oudheid nader bekeken. In verreweg de meeste gevallen gaat het om voorbeelden van defensieve magie d.m.v. amuletten en zogenaamde toverschalen. Ook zijn er gevallen bekend van agressieve, magische teksten om een rivaal uit te schakelen. In de lezing is veel aandacht voor unieke en minder bekende voorbeelden van agressieve magie. 

 

Contact:

twente@nkv.nl

 

Deel deze pagina