21 09 17
Lezingen

Pausanias’ wonderbare reizen

Lees verder
26 09 17
Lezingen

Palaiphatos, een Griekse mytholoog

Lees verder
27 09 17
Lezingen

De taal van de Homerische Helden

Lees verder
27 09 17
Lezingen

Het oude Egypte en Europa vanaf de renaissance tot in de...

Lees verder
28 09 17
Lezingen

Echo’s van Ovidius

Lees verder
29 09 17
Lezingen

De Cimbri en Teutones – constructie en herinnering van een...

Lees verder
30 09 17
Overige activiteiten

NKV-dag

Lees verder
05 10 17
Lezingen

Schoonheidsidealen en de Romeinse vrouw

Lees verder
10 10 17
Lezingen

Een huis voor altijd. Romeinse begrafenisrituelen en...

Lees verder
12 10 17
Lezingen

De Septuaginta en de joods-hellenistische literatuur

Lees verder
25 10 17
Lezingen

Goden, tempels en graven in onze streken in de Romeinse tijd

Lees verder
25 10 17
Lezingen

Ontwaken in verbijstering: de hereniging van Odysseus en...

Lees verder

Pagina's