Georganiseerde armenzorg in de oudheid: pagaan, joods,

07 11 17
Verberg deze slider

In deze lezing wordt het fenomeen armenzorg, in de zin van door de gemeenschap georganiseerde ondersteuning van behoeftigen, bekeken in verschillende contexten. De overeenkomsten, maar vooral de grote verschillen in dit opzicht, tussen de pagane Grieks-Romeinse wereld enerzijds en de joodse en christelijke anderzijds zullen worden belicht, alsmede de achtergrond van die verschillen.

Deel deze pagina