Ereleden en leden van verdienste

Het NKV heeft een aantal leden onderscheiden voor hun verdiensten ten behoeve van de vereniging.

Onze ereleden zijn:

 • dhr. J. De Bie † (sinds 1982)
 • mevr. M. d'Hane-Scheltema (sinds 1986)
 • mevr. H.W.A. van Rooyen–Dijkman (sinds 1992)
 • dhr. A. Greidanus sr. (sinds 2013)
 • mevr. Th.L. Heres (sinds 2016)

Verder heeft het bestuur namens de vereniging de volgende personen onderscheiden voor hun inspanningen op afdelingsniveau:

 • dhr. J. Arends (afdeling Leiden)
 • mevr. C. Arntzenius-Saacke (afdeling Assen)
 • dhr. J. Bedaux (afdeling Deventer)
 • mevr. R. Beyers (afdeling Antwerpen)
 • dhr. F. Bruna (afdeling Den Bosch)
 • dhr. J. De Bie † (oud bestuurslid hoofdbestuur)
 • mevr. D. Coumou (afdeling Utrecht)
 • mevr. H. Dekkers-de Kok (afdeling Dordrecht)
 • dhr. J. Derksen (kalendercommissie)
 • mevr. O. Georgakopoulos-Vandenborn (afdeling Antwerpen)
 • dhr. C. Groenhart (afdeling Alkmaar)
 • mevr. I. Gijzen-Kleemans (afdeling Breda)
 • dhr. B. Haak (afdeling Apeldoorn)
 • mevr. M. Hazewindus (afdeling Leiden)
 • dhr. A. van der Heiden (afdeling Amersfoort)
 • mevr. B. Heldring (afdeling Zutphen)
 • mevr. Th. Heres (oud redactiesecretaris Hermeneus)
 • mevr. W. Heus (afdeling Zeist)
 • dhr. Ch. Hupperts (oud voorzitter hoofdbestuur, afdeling Amsterdam)
 • mevr. G. Jurriaans-Helle (oud voorzitter hoofdbestuur)
 • dhr. E. Kat (afdeling Eindhoven)
 • mevr. A. Krijne-Peters (afdeling Eindhoven)
 • mevr. J. Kruys-van Loen (afdeling Zeist)
 • dhr. G. van Leersum (Alkmaar)
 • mevr. Lulofs-Albers Meijer (afdeling Gooi- en Eemland)
 • mevr. L. Meijer-van Gorp (afdeling Tilburg)
 • dhr. J. Meinderts (afdeling Gooi- en Eemland)
 • mevr. E. Moolenaar (afdeling Maastricht)
 • dhr. F. Osseweijer (afdeling Assen)
 • dhr. B. van Peursem (afdeling Twente)
 • dhr. R. Postma (afdeling Den Haag)
 • dhr. J. van Reeth (oud vice-voorzitter hoofdbestuur namens Vlaanderen, afdeling Antwerpen)
 • mevr. L. Sagel (afdeling Apeldoorn)
 • dhr. R. Schipper (oud redactielid en redactievoorzitter Hermeneus)
 • dhr. F. Schouten (afdeling Utrecht)
 • dhr. A. Schulten (afdeling Rotterdam)
 • dhr. J. Splinter (afdeling Leiden)
 • dhr. J. Spoelder (afdeling Haarlem)
 • mevr. C. Suttorp (afdeling Den Haag)
 • mevr. E. van Tiel-Berkvens (afdeling Haarlem)
 • dhr. E. Ufkes (afdeling Zutphen)
 • mevr. C. Van Assche (afdeling West-Vlaanderen)
 • dhr. M. Van den Sande (afdeling Antwerpen)
 • mevr. G. Verbelen-Claessens (afdeling Antwerpen)
 • dhr. J. Verheggen (afdeling Breda)
 • mevr. C. Visscher-Theelen (afdeling Eindhoven)
 • dhr. G. Wieberdink (afdeling Den Haag)

Zij zijn bij een feestelijke gelegenheid onderscheiden met een bronzen dan wel zilveren insigne.