Ja, ik word lid!

Leden krijgen vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot alle activiteiten. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief.

Voordelen van het lidmaatschap

 • Aandacht voor Grieks, Latijn, literatuur, geschiedenis, archeologie en receptie
 • Magazine Hermeneus 5x per jaar
 • Lezingen door bekende classici en archeologen
 • Excursies in binnen- en buitenland
 • Studiedagen (ook speciaal voor studenten en leerlingen)
 • Vereniging voor jong en oud

Lidmaatschapsprijs
De prijs van het jaarlidmaatschap bedraagt voor 2017:

 • Jeugdleden (t/m 25 jaar): € 20,80 (incl. Hermeneus)
 • Gewone leden: € 41,60 (incl. Hermeneus)
 • Huisgenootleden: € 11,00 (excl. Hermeneus)
 • Gewoon lid en huisgenoot lid: € 52,60 (incl. één exemplaar Hermeneus)
 • Jeugdlid en huisgenoot lid: € 31,80 (incl. één exemplaar Hermeneus)
 • Buitenlandlid: € 47,70 (incl. Hermeneus)
 • Leden voor het leven: € 800,00 (incl. Hermeneus)

Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari.

Lid worden
Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. U kunt ook zichzelf of iemand anders als lid opgeven door te schrijven naar:
Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar
E: ledenadministratie@nkv.nl

Opzeggen
De opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar, zodat de administratie dit nog op tijd kan verwerken. U kunt uw bericht richten aan:
Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar
E: ledenadministratie@nkv.nl

Lid worden

Een jongeren lidmaatschap geldt voor jongeren tot en met 25 jaar.
Kiest u hier een afdeling in de buurt van uw adres. U ontvangt dan informatie over lezingen en andere activiteiten die door deze afdeling georganiseerd worden. Wilt u ook van andere afdelingen op de hoogte blijven? Dan kunt u dit aangeven in het veld opmerkingen onderaan het formulier.
Vul hier uw titels van HBO en WO in.