Samenstelling van het bestuur

De vereniging het Nederlands Klassiek Verbond wordt aangestuurd door het hoofdbestuur. Daarnaast heeft de vereniging een dertigtal afdelingsbesturen, waarover u meer informatie vindt op de desbetreffende afdelingspagina's. De samenstelling van het hoofdbestuur is als volgt:

Voorzitter (2016)
D.W.P. Burgersdijk
E: voorzitter@nkv.nl

Vice-voorzitter 1 (2010)
A. Dijkmans-Pas
E: vicevoorzitter1@nkv.nl
T: 0162-512782

Vice-voorzitter 2 (2014)
M. Van den Sande
E: vicevoorzitter2@nkv.nl
T: +32-(0)3-4492358

Secretaris 1 (2016)
S. Tacoma
E: secretaris1@nkv.nl

Secretaris 2 (2016)
T. Sturkenboom
E: secretaris2@nkv.nl

Penningmeester 1 (2016)
F.F. Verkerke
E: penningmeester1@nkv.nl
T: 06-38572262

Penningmeester 2 (2016)
S. van Kasteren
E: penningmeester2@nkv.nl

PR-medewerker (2016)
L.I. de Gelder
E: pr@nkv.nl
T: 06-20132911

Jeugdzaken en webredacteur (2017)
H.A.C. Mooiman
E: jeugdzaken@nkv.nl / webredacteur@nkv.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: F. Verkerke, S. van Kasteren, M. Van den Sande, S. Tacoma, D.W.P. Burgersdijk;
T. Sturkenboom, L.I. de Gelder, D.G. Veldhoven, A. Dijkmans-Pas.