Activiteiten

Het NKV is een bruisende vereniging voor iedereen met interesse in de Grieks-Romeinse cultuur. Onze kernwoorden zijn dan ook "springlevend en actueel" en al onze activiteiten hebben als thema alles wat met de klassieke oudheid te maken heeft.

Afdelingen
Onze afdelingen, ruim 30 verspreid over Nederland en Vlaanderen, organiseren lezingen over onderwerpen uit de oudheid gehouden door sprekers uit de academische wereld. Deze wetenschappers van naam worden vanwege hun vakgebied uitgenodigd en spreken met grote passie op begrijpelijk niveau over hun onderzoeksterreinen. Daarnaast organiseren de afdelingen ook activiteiten zoals een rondleiding in een van de grote musea van Nederland en Vlaanderen of brengen deze bezoeken aan toneelstukken. Elke afdeling heeft doorgaans ook één of meerdere leesgroepen voor mensen die - na hun gymnasiumopleiding - authentieke Latijnse en/of Griekse teksten onder leiding van ervaren classici willen lezen. Zie voor meer informatie het overzicht met afdelingen en kiest u dan vooral in het filter een afdeling bij u in de buurt.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van onze vereniging houdt zich niet alleen bezig met de primaire verenigingszaken (bestuur, financiën en ons verenigingstijdschrift Hermeneus), maar organiseert ook diverse activiteiten uiteenlopend van lezingen, studiemiddagen, wedstrijden en één- of meerdaagse excursies. Hieronder vindt u per soort activiteit een korte omschrijving.

Studiemiddagen
Elk jaar worden er één of meerdere succesvolle studiedagen rond een bepaald thema georganiseerd. De locatie voor zo'n educatieve middag is doorgaans een van de grote musea. In het verleden zijn er studiedagen rondom tentoonstellingen van de grote musea aangeboden, zoals de tentoonstelling Troje in het Allard Pierson, maar ook een reis naar Turkije kan onderwerp zijn, zoals Diogenes van Oinoanda en het Epicurisme. Onlangs vond tijdens de Week van de Klassieken onze middag over Augustus plaats. Voor een aantrekkelijk bedrag kunt u deze zeer informatieve middagen bijwonen; let wel, de ervaring is dat onze studiemiddagen snel vol zijn.

Excursies
De reiscommissie van het NKV heeft in het verleden een aantal culturele reizen naar Griekenland en Zuid-Turkije aangeboden. Ook ééndaagse excursies naar bijzondere tentoonstellingen in Nederland, België en Duitsland worden zo nu en dan aangeboden. Afhankelijk van de bestemming zijn deze activiteiten met een busreis. Ter plaatse wordt u rondgeleid door enthousiaste en zeer bedreven gidsen. Houd u goed onze site in de gaten voor informatie over toekomstige excursies.

NKV-Homerusprijs
De NKV-Homerusprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan de schrijver(s) van een Nederlandstalig werk (boek/vertaling) dat volgens de NKV-leden en de jury het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden. Naast ‘eeuwige roem’ is aan de prijs een sculptuur verbonden. Eerdere winnaars waren:
2010     René Veenman – De klassieke traditie in de Lage Landen (postuum)
2011     Jona Lendering & Arjen Bosman – De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen
2012     Jeanine De Landtsheer – Desiderius Erasmus: Spreekwoorden (Adagia)
2013     Jan-Maarten Bremer & Ton Kessels – Aristoteles: Politica
2014     Daan den Hengst - Ammianus Marcellinus. Julianus, de laatste heidense keizer 
2015     Christian Laes - Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk
2016     Toon van Houdt - Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen
2017     Patrick Lateur - Homeros, Odyssee. Een zwerver komt thuis

Klassieke Olympiaden
Samen met de Vereniging Classici Nederland en de Vrienden van het Gymnasium organiseert het NKV de Klassieke Olympiaden. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijden nodigen jongeren en volwassenen uit om hun vertaalkunsten tot maximale ontplooiing te laten komen. Voor jongeren wordt er een eerste ronde op school georganiseerd, waarin zowel bij Latijn als Grieks de deelnemers tijdens een lesuur door middel van open- en meerkeuzevragen ondervraagd worden over een ongeziene passage. De beste veertig tot vijftig leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde: de kandidaten lezen een vooraf vastgesteld pensum en worden in januari op een centrale locatie in Nederland ondervraagd over een passage en uitgedaagd met een creatieve schriftelijke opdracht. De beste drie van elke taal gaan door naar de finale waarin universitaire docenten hen in een monderling ronde bevragen over een tweede pensum. Voor volwassenen worden er een opgave Latijn en een opgave Grieks beschikbaar gesteld die zij kunnen inzenden. Naast eeuwige roem voor deze herculische opgaven kunnen jongeren geldprijzen winnen en volwassenen krijgen een prachtig boekenpakket. De prijsuitreiking vindt plaats in maart tijdens de Week van de Klassieken.

Verbondsdag
Één van onze afdelingen pakt elk jaar in september uit met een zogenaamde verbondsdag, een speciale dag voor onze leden met lezingen en andere activiteiten op een speciale locatie in Nederland of Vlaanderen. Meestal is er aan deze dag een thema gekoppeld, zoals dieren, Romeinen in Antwerpen, maar soms staat deze dag grotendeels in het teken van een jubileum. Traditioneel wordt deze dag afgesloten met een gezamelijk diner voor wie hiervoor belangstelling heeft. De eerstvolgende verbondsdag zal in Amsterdam zijn.

Studentendag
De vereniging brengt tijdens de studentendag studenten Klassieke Talen, Oudheidkunde, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie uit Nederland én België samen. Deze speciaal georganiseerde dag stelt hen in staat om meer dan landelijk niveau hun gezamenlijke studie van de Oudheid te vieren met interessante activiteiten en intellectuele ontmoetingen. Eerdere studentendagen vonden plaats in Antwerpen en Utrecht.

Jeugddag
Leerlingen met Latijn en/of Grieks in hun examenpakket bestuderen elk jaar andere authentieke teksten van grote schrijvers als Vergilius, Ovidius, Livius, Cicero en Homerus, Herodotus, Euripides, Plato. Het NKV biedt de gymnasiasten van Nederland de gelegenheid om zich - naast de bestudering van de examenboeken en de lessen van hun docent - voor te bereiden op het examen met het bijwonen van lezingen gehouden door universitaire docenten van de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Een minicollege door prof. dr. Irene de Jong over Homerus, een boeiende lezing van prof. dr. Ineke Sluiter over een tragedie of een wetenschappelijk betoog over Plato's ideeënwereld door dr. Charles Hupperts; dit zijn slechts enkele grote academici van Nederland. Onze afdelingen in het land hebben op een aantal data verschillende examenlezingen ingepland en ook vanuit het hoofdbestuur worden middagen georganiseerd.

Prijsabonnementen
Scholen die lid van onze vereniging zijn, krijgen elk jaar voor hun leerlingen met het beste examenresultaat Latijn/Grieks prijsabonnementen. Het hoogste cijfer voor het examen Latijn/Grieks, dat moet beloond worden, vinden wij. Deze leerlingen ontvangen een gratis jeugdlidmaatschap voor het jaar waarin zij examen doen. Dit houdt in dat zij vijfmaal ons tijdschrift Hermeneus ontvangen en gratis alle lezingen van de afdelingen mogen bijwonen. Per school worden maximaal twee abonnementen beschikbaar gesteld. De distributie van deze cadeaus gebeurt via onze afdelingen na de algemene ledenvergadering in maart.

Algemene Ledenvergadering en Afdelingenoverleg
Omdat het NKV een vereniging is met leden, schrijft het hoofdbestuur jaarlijks twee vergaderingen uit. De algemene ledenvergadering vindt elk jaar in maart plaats bij één van onze dertig afdelingen. Al onze leden en afdelingsbesturen zijn tijdens deze vergadering van harte welkom: in de ochtend is er een officieel gedeelte en in de middag is er tijd voor een lezing of andere activiteit. Het afdelingenoverleg is een informeel overleg tussen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen; dit overleg vindt plaats in de Pieterskerk in Utrecht in de maand november.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Heeft u vragen over onze vereniging of onze activiteiten, dan kunt u mailen naar info@nkv.nl.