Afdeling Assen

Met veel genoegen bieden we u het programma aan dat we hebben opgesteld voor 2019. Voor lezingen en excursies werken we samen met het Drents Archief waar we regelmatig gebruik mogen maken van de mooie bioscoopzaal voor presentaties en de Laarwoudzaal voor ontvangst. De eindexamenlezing vindt altijd plaats op een van de scholengemeenschappen in Assen. 

ACTVITEITEN 2019 

We beginnen zaterdag 2 februari met een studiemiddag bij de tentoonstelling Nubië, Het Land van de Zwarte Farao's, in het Drents Museum. Het NKV Assen en Emmen sluiten aan bij een door Ex Oriente Lux georganiseerde studiemiddag met eventuele rondleiding door de tentoonstelling. Voor meer informatie zie de website van ExOrienteLux en opgave vóór 16 januari 2019!

Eindexamenlezing Herodotus op donderdagmiddag 14 februari 2019 door dr. Rogier van der Wal tussen 15:15 uur en 17:00 uur op het Dr. Nassaucollege (Quintusgebouw). Rogier van der Wal zal ons laten zien wat deze Vader van de Geschiedschrijving te melden heeft over vrijheid, weerbare democratie en (on)tevreden burgers. Met name rekenen wij dus op de eindexamenkandidaten Grieks, maar iedereen is van harte welkom: leden van het NKV en andere belangstellenden, zoals de ouders van de eindexamenkandidaten. 

Op zaterdagmiddag 23 maart organiseert ons lid Henk Kluiver een excursie aan de Caspar van Wittel tentoonstelling in Amersfoort (KunsthalKade/Flehite museum). Deze 17e eeuwse Nederlandse schilder woonde ook in Rome en staat bekend om zijn mooie Italiaanse 'vedute' schilderijen. 

Op donderdagavond 4 april 2019 organiseren wij op het Drents Archief een avond rond King Arthur: Ridders, Romeinen & Brexit door masterstudent Middeleeuws Engels aan de RUG, Emma Joppe. 

Na de zomer staan in het 2e semester nog een lezing en studiemiddag op het programma (over Pompeï en Rome) en hopen we nog een herfstexcursie te kunnen organiseren. 

Natuurlijk ontvangt u van de afzonderlijke activiteiten onze aankondiging per mail, maar noteert u de data vast in de agenda, zodat ze u niet ontgaan! En we zeggen het nog maar eens: kennis van het Grieks en/of Latijn is mooi meegenomen, maar absoluut niet nodig om te kunnen genieten van het gebodene!

CURSUSSEN EN LEESKRINGEN GRIEKS & LATIJN

In Assen en omgeving worden door onze leden (en oud-docenten) Frans Osseweijer en Henk Kluiver leeskringen Grieks (Homerus/Herodotus) en Latijn (Tacitus/Ovidius) georganiseerd. 

Frans Osseweijer geeft daarnaast beginners- en opfriscursussen Latijn en Grieks. Bij voldoende belangstelling kan in september 2019 een nieuwe cursus begin-Latijn, begin-Grieks, opfriscursus Latijn of opfriscursus Grieks worden gestart. Voor meer informatie neemt u contact met hem op via fmosseweijer@gmail.com.

CONTACTINFORMATIE AFDELING ASSEN

De organisatie van onze activiteiten berust bij:

Frans Osseweijer, bereikbaar via assen@nkv.nl/06-53887898 en huismail: fmosseweijer@gmail.com
Henk Kluiver,
Henriëtte Joppe - d'Hane,

in nauw contact met de docenten klassieke talen van het Dr. Nassaucollege (Marianne Baas) en de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh (Machteld Koning).

 

Contact:

assen@nkv.nl

Deel deze pagina