Afdeling Oost-Vlaanderen

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Oost-Vlaanderen.

Het NKV Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks vijf lezingen, waarvan één in samenwerking met het Griekenlandcentrum. Op deze manier bieden we een platform aan (inter-) nationale onderzoekers om hun passie voor de Griekse of Romeinse samenleving te delen met een gevarieerd publiek. 

Over de afgelopen jaren zijn dan ook een brede waaier aan onderwerpen aangesneden, zowel van archeologische, filologische, filosofische of ook meer strikt wetenschappelijke aard, met aandacht voor zowel de voorlopers als navolgingen van de Griekse en Romeinse beschavingen. 

Graag herinneren wij u er ook aan dat voor iedere activiteit een nascholingsattest kan verkregen worden. Hiervoor vragen wij u ons op voorhand te contacteren (nkv.oostvl@gmail.com), zodat wij u het attest op de activiteit zelf kunnen overhandigen.

Al onze lezingen zijn gratis voor studenten en scholieren. Overige niet-leden betalen €3 aan de kassa.

Wij houden onze lezingen telkens op woensdag om 20.00 uur in het KANTL in de Koningstraat 18, Gent, tenzij anders vermeld.

 

Contact:

nkv.oostvl@gmail.com

Verdere informatie kan u ook vinden op onze website www.nkvoostvlaanderen.be

Deel deze pagina