Afdeling Tilburg

Geachte leden van het NKV Tilburg,

Wegens te geringe belangstelling heeft het bestuur besloten om de lezingen van Hans Smolenaars en Patrick Gouw op 20 januari 2016 niet te laten doorgaan. De Algemene Ledenvergadering gaat wel door op 20 januari, maar dan om 20.00 u. ten huize van voorzitter Odette Lebbink (Burg. van Meursstraat 11, Tilburg). U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Contact:

tilburg@nkv.nl

Deel deze pagina