Afdeling Twente

Welkom op de afdelingspagina van het NKV Twente. Hier vindt u informatie over de activiteiten die onze afdeling in samenwerking met Ex Oriente Lux organiseert.

 

Woensdag 12 september 2018                                                                                            Kottenpark 19.30 uur

 Dr. A.M.H.M. Notermans. Docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Nijmegen.

Augustus en Mussolini. Bij zijn propaganda greep Benito Mussolini vaak terug op de Klassieke Oudheid. Zijn grote voorbeeld was keizer Augustus. Naast de verschillende vormen van propaganda maakte Mussolini ook gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid. De lezing gaat hierop in o.a. aan de hand van een “bezoek” aan het Foro Italico en de wijk EUR.

   Woensdag 10 oktober 2018                                                                                                 Kottenpark 19.30 uur

 Dr. C.R. van Tilburg. Wetenschappelijk onderzoeker Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden.

“Waar een wiel is, is een weg”. De ontwikkeling van het wegen- en stratennet in Mesopotamië.

Sinds de uitvinding van het wiel bestaat de behoefte aan gebaande en zo mogelijk verharde wegen. De alleroudste sporen wijzen op een verharde weg, die mogelijk al dateert van voor 4000 v.Chr. In deze lezing komt de ontwikkeling van het wegennet in Mesopotamië aan bod, een ontwikkeling die resulteerde in de Koninklijke weg van Perzië, met een lengte van 2500 kilometer.  

 Donderdag 8 november 2018                                                                                               Kottenpark 19.30 uur

 Dhr. V. Oeters, MA. Egyptoloog Leiden Universiteit Leiden.

De Nieuwerijks necropool in Sakkara: een overzicht van 40 jaar Nederlandse opgravingen.  De lezing geeft een overzicht van de succesvolle opgravingen in de necropool in Sakkara. Er zijn belangrijke graven blootgelegd van Nieuwerijkse ambtenaren (circa 1550-1070 v.Chr.) waaronder de graven van Horemheb, Maya, Meryneith en Ptahemwia. Ook na 40 jaar opgraven reizen Nederlandse archeologen nog steeds af naar deze fascinerende necropool om nieuwe waardevolle kennis op te doen.      

 Maandag 10 december 2018                                                                                                Kottenpark 19.30 uur

 Dr. A. van Hooff. Publicist en voormalig docent klassieke geschiedenis Universiteit Nijmegen.

Herodotos, historicus van de maat. Herodotus is allesbehalve een naïeve opdisser van sprookjes. Hij presenteert vaak verschillende lezingen en geeft dan zijn beredeneerde conclusie. Hij doet wat een moderne historicus ook zou doen: een geschiedenis vanuit verschillende gezichtspunten benaderen en de lezer in staat stellen om tot een oordeel te komen. Achter zijn schildering van de grote botsing tussen oost en west zitten enkele concepten: hoogmoed komt voor de val en er is een fundamenteel verschil tussen slavernij in Asia en vrije burgers in Europa. In de voordracht komen deze zaken uitgebreid aan de orde.        

      Woensdag  16 januari 2019                                                                                                 Kottenpark 19.30 uur

 Dr. N.B.T. Staring. Egyptoloog,archeoloog, onderzoeker Universiteit Leiden.

Sam Goudsmit en de omzwervingen van een verloren gewaande stèle. Sam Goudsmit was een beroemde theoretische natuurkundige en medeontdekker van de kwantumspin, die aan het einde van de oorlog als leider van de Alsos-missie jacht maakte op de nazi technologie. Tijdens zijn studie in Leiden volgde hij colleges Egyptologie, hetgeen leidde tot een levenslange passie voor het land van de farao’s. Na zijn dood bleek dat één object uit zijn privécollectie, een zeldzame faience stèle, eigenlijk toebehoorde aan het Egyptisch Museum in Berlijn. De lezing vertelt het opmerkelijke verhaal van de omzwervingen van de stèle en werpt nieuw licht op de naoorlogse collectievorming.

Dinsdag 5 februari 2019                                                                                                    Kottenpark 19.30 uur

 Dr. L. van de Peut. OnderzoekerUniversiteit Leiden.      

De goden verzoeken – verzoeken aan de goden. Zonde en gebed bij de Hettieten. In de oude hoofdstad van het Hettitische Rijk zijn religieuze kleitabletten gevonden, die uniek zijn in vergelijking met andere gebedscorpora. Het zijn persoonlijke gebeden waarin de koning de goden in tijden van nood direct om hulp kon vragen. Ze geven een unieke inkijk in de relatie van de koning met de goden, wanneer het rijk bedreigd werd, maar zijn ook een bron van informatie over de zonden die de koning opbiecht. De lezing geeft hiervan een overzicht.  

 

Woensdag 6 maart 2019                                                                                                      Kottenpark 19.30 uur

 Dhr. C. Porton. Docent Addisco Onderwijs Hilversum. 

De Metamorphosen van Ovidius. Niet alleen de inhoud van de wonderlijke verhalen van Ovidius, maar ook de vorm waarin de dichter deze heeft gegoten, staan centraal. We luisteren naar voordrachten in het Latijn (in de gereconstrueerde klassieke uitspraak) en Nederlands van enkele verhalen en zien hoe de dichter speelt met woordvolgorde en klankeffecten in verschillende mythen. Daarnaast komt in de lezing ook de receptie en de plaats van Ovidius’ meesterwerk in de (kunst)geschiedenis ter sprake.

 Dinsdag 4 april 2019                                                                                                           Kottenpark, 19.30 uur

 Dhr. F.M.A. Broeke. Classicus en docent Klassieke Talen, Visser ’t Hooft Lyceum Leiden.

Vaasschilderingen: Griekse geintjes. De schilderingen op Grieks aardewerk gaan niet alleen over goden, helden, oorlog voeren, sporten of muziek. Grieken waren ook mensen met gevoel voor humor en dit komt ook tot uiting in hetzelfde aardewerk. In deze lezing komt deze onderbelichte kant van de Griekse vaasschilderkunst aan bod. Humoristische, maar wel zeer doordachte ontwerpen met verwijzingen naar collega’s en bestemd voor vrolijke symposia passeren de revue.    

 

Contact:

 

NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND, afdeling Twente

Mevr. Drs. A.C. Ornée-van Rijn

Suze Groeneweglanden 73, 7542 NR  ENSCHEDE

T: 053-4772656

email: anitaornee@hotmail.com

Drs. L.J. Geilenkirchen

 twente@nkv.nl

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina