Afdeling Zeist

Welkom op de website van de afdeling Zeist van het N.K.V.

BESTUURSSAMENSTELLING

Mw. A.B. Lewin-Erwich, voorzitter a.i.

mw. J. Kruys-van Loen, secretaris

drs. P. Rosenberg, penningmeester

drs. A.J. Bootsman, bestuurslid

 

LEESKRINGEN

De leeskringen Grtieks en Latijn worden geleid door mw. drs. L. Thierry-Kolff. Voor Latijn wordt gelezen uit Plinius Epistolae, voor Grieks uit Sophokles Oidipous Tyrannos. In de leeskring Grieks is nog plaats voor twee deelnemers.

 

LEZINGEN

Onderstaand vindt u de lezingen voor het seizoen 2018-2019. De lezingen worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist. Voor een routebeschrijving verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl, klik op de link ‘contact’. Op deze website kunt u ook kennisnemen van de interessante activiteiten van dit genootschap.

 

Lezingen seizoen 2018-2019

1.      Maandag 8 oktober 2018.

Drs. H.T.G. Boerman, classicus, historicus en econoom.

 Soldaten aan het woord. Een kijkje in het dagelijkse leven van het Romeinse leger.

Mijn strijdmakkers hebben geen bier; ik verzoek u opdracht te geven dat het ons toegestuurd wordt.

Wie de klassieke oudheid uitsluitend aan de hand van literaire bronnen bestudeert, zou haast vergeten dat er toen ook ‘gewone’ mensen geleefd hebben. Gelukkig hebben we ook schriftelijke bronnen die zich niet alleen tot de literaire elite beperken. Deze schriftelijke bronnen geven een kijkje in het leven van alledag. Een aparte categorie vormen de schriftelijke overblijfselen die afkomstig zijn van het Romeinse leger. Het enorme imperium was alleen in stand te houden dankzij een uitgebreid en overwegend schriftelijk communicatienetwerk tussen de verschillende legeronderdelen. Het mag dus geen verbazing wekken dat van die schriftelijke cultuur nog relatief veel overgebleven is. In de lezing wordt, aan de hand van diverse voorbeelden, ingegaan op die schriftelijke cultuur van het Romeinse leger, waarbij zoveel mogelijk de soldaten zelf aan het woord gelaten worden. Tegelijkertijd kunnen we aan de hand van die voorbeelden een inschatting maken van hoe die schriftelijke cultuur ingebed was in het dagelijkse leven van de soldaten.

 

2.      Maandag 12 november 2018.

Dr. H. Koning, classicus en docent GLTC aan de Universiteit Leiden; tevens docent Klassieke Talen aan het Stanislascollege te Delft.

 Mythen begrijpen: moderne benaderingen.

Wat is een mythe en hoe moeten we een mythe begrijpen? De meeste Grieken voelden zich toch wel ongemakkelijk bij bepaalde elementen in hun mythologie: incestueuze relaties tussen goden, vreemde gedaanteveranderingen, interne inconsistenties, chronologische moeilijkheden, morele onvolkomenheden, allerhande absurditeiten en biologische en natuurkundige onmogelijkheden waren maar een paar van die problemen. Tijdens een snelle vlucht door de geschiedenis van de wetenschap van de mythologie zien we hoe de belangrijkste geleerden deze vragen beantwoorden. Daarbij krijgen we onder andere te maken met de comparativisten, ritualisten, structuralisten, psychologen en sociobiologen. En passant komen we uiteraard veel bijzondere fenomenen uit de Griekse en andere mythologie tegen.

 

3.      Maandag 14 januari 2019.

Dr. R. Dijkstra, Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

 Homerisch gelach en christelijke ernst? Lachen in het vroege christendom .

Voorbeelden van lachende goden en komische elementen in de antieke religie zijn niet moeilijk te vinden. Voorbeelden van humor in het vroege christendom lijken echter schaars, hoewel het uiteraard deel uitmaakte van de antieke wereld. Sterker nog, verscheidene gezaghebbende kerkvaders hadden grote bezwaren tegen lachen. Jezus had immers niet gelachen volgens de evangeliën, dus lachen was nergens goed voor. Maar gelachen werd er, ook door de christenen: er werd gelachen om Terentius’ komedies, er werd gelachen in de kerk en martelaars gingen lachend hun dood tegemoet. Deze lezing bespreekt de discrepantie tussen theorie en praktijk en schetst een beeld van de veelvormigheid van de vroegchristelijke cultuur in haar interactie met de traditionele klassieke cultuur.

 4.      Maandag 11 februari 2019.

Dr. C.L. Caspers, classicus en docent Murmelliusgymnasium te Alkmaar en UVA.

 Maarten & Christina: schijn en werkelijkheid in het Rome van de 16e/17e eeuw.

Een bezoek aan Rome is voor iedere reiziger een hoogstpersoonlijke ervaring. In deze lezing gaan we de belevenissen na van twee noorderlingen wier reactie op de Eeuwige stad wel heel sterk uiteen liep. Maarten Luther belandde in het Rome van Paus Julius II: de stad waarin Rafael en zijn tijdgenoten, in opdracht van Julius en diens bankier Agostino Chigi, alles op alles zetten om de aanstaande reformatie af te wenden. 'Ich glaubte alles', zou Luther later zeggen, 'was daselbst erstunken und erlogen war' ('Ik geloofde alles, hoe verstonken en gelogen het ook was.'). Ruim honderd jaar later maakte Christina, de ex-koningin van het protestantse Zweden, haar opwachting, als bekeerling van de katholieke kerk. Rome onderging op dat moment net een nieuwe gedaanteverwisseling, onder toezicht van de bouwlustige Paus Alexander VII. Nu waren het de architect Borromini en de alleskunner Bernini die hun spel met schijn en werkelijkheid mochten spelen, ter eer en glorie van de in zijn bestaansrecht bedreigde Moederkerk. In de uitvoerig geïllustreerde lezing passeren tal van bekende en minder bekende monumenten en kunstvoorwerpen de revue.

           

5.      Maandag 11 maart 2019.

Prof. dr. R.J. van der Spek, emeritis hoogleraar Oude Geschiedenis aan de VU in Amsterdam.

 

Het succes van een economie. Lessen uit de Oudheid.

Vooral in tijden van economische crisis staan de kranten vol van debatten over de oorzaken ervan. In die debatten is er vaak bar weinig historisch perspectief en naar de Oudheid kijkt men al helemaal niet. Toch is het heel verstandig te letten op ontwikkelingen op de zeer lange termijn. In deze lezing gaan we dat wel doen en houden we ons bezig met grote vragen, zoals: Is de markteconomie iets van alle tijden? Welke factoren bepalen het succes van een economie? Uit de Oudheid zijn belangrijke lessen te trekken. Mede n.a.v. R.J. van der Spek, B. van Leeuwen en J.L. van Zanden eds., A History of Market Performance from Ancient Babylonia to the Modern World. London: Routledge 2015.

 

De sprekers maken bij hun lezing gebruik van powerpoint.

 

 De lezingen worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist. Voor een routebeschrijving verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl , klik op de link ‘contact’. Op deze website kunt u ook kennisnemen van de interessante activiteiten van dit genootschap.

De lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden, de entree is verhoogd naar €8,-.

Inl.: Jeannette Kruys, secr.

e-mail: jeannettevanloen@gmail.com

tel. 0348 442468

 

 

 

Contact:

zeist@nkv.nl

Deel deze pagina