‘Stel nou dat...’: alternatieve geschiedenissen in de Aeneis

25 03 20
Verberg deze slider
  • Utrecht
  • 20:00
  • Christiaan Caspers
  • Christelijk Gymnasium Utrecht, Koningsbergerstraat 2, 3531 AJ Utrecht
  • leden en scholieren gratis; niet-leden €5,--

Stel nou dat de aan de vernietiging van hun stad ontkomen Trojanen zich op het eiland Kreta gevestigd hadden en niet in Italië... Of dat Rome en Carthago, de grote tegenpolen, één en dezelfde stad waren geworden... Of stel nou dat het avontuur in Latium slecht afgelopen was, en de achterblijvers op Sicilië aan het langste eind getrokken hadden... Nee: het fatum besliste anders, daarover is de Aeneis van Vergilius heel duidelijk. Maar toch: al die omwegen, al dat aarzelen en twijfelen – waarom zit  Vergilius’ epos tegelijkertijd zo vol met aanzetten voor een heel ander verloop van de geschiedenis? Deze lezing gaat over de gespannen verhouding tussen noodzaak en contingentie in het verhaal de Aeneis. We bekijken hoe eigentijdse gebeurtenissen en ontwikkelingen Vergilius’ historische vertelling hebben beïnvloed; we verbazen ons over zijn wonderlijk genuanceerde opvattingen over de wisselwerking tussen heden en verleden, tussen wat er gebeurd is, wat er nog moest gebeuren en wat er had kunnen gebeuren; en we brengen deze opvattingen in verband met enkele 20e/21e-eeuwse debatten over de vraag hoe een ‘nationale geschiedschrijving’ er uit zou moeten zien. 

dr. C.L. (Christiaan) Caspers is classicus en docent Murmelliusgymnasium Alkmaar en Universiteit van Amsterdam.

Deel deze pagina