’Een vurig verlangen om de keizer te zien’ – Rome in de laatantieke panegyriek

27 02 19
Verberg deze slider
  • Antwerpen
  • Woensdag 27 februari 2019
  • 20:00 - 21:30
  • Dr. Sanne Van Poppel
  • Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14 - lokaal R-004
  • Gratis
  • Secretaris Marc Van den Sande

In de loop van de derde eeuw had Rome zijn rol als keizerlijke hoofdstad verloren. Het bestuur van het rijk vereiste veel gereis van de keizers en zij verkozen andere steden van waaruit ze het rijk bestuurden. De afwezigheid van de keizer uit Rome bleef niet onopgemerkt en onbeschreven. In deze lezing richt de spreekster zich op percepties van de keizerlijke af- en aanwezigheid in Rome op basis van een specifieke bron : de Latijnse panegyrieken. Als onderdeel van ceremoniële gelegenheden waren de lofredes in eerste instantie bedoeld om de keizerlijke heerschappij te roemen. Het is echter de vraag of de redes een propagandistische functie hadden als officieel medium, zoals munten, inscripties en kunst. Hadden de auteurs een eigen agenda of waren zij de spreekbuis van de keizer ? De keizerlijke afwezigheid uit Rome sprak niet ten gunste van de keizer. Met welke literair-retorische technieken stelden panegyristen dit aan de kaak ?

Deel deze pagina