Amore magistro. Leven en (net)werk van Janus Lernutius

13 11 18

In de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge is het grafmonument bewaard van een Neolatijnse dichter die door enkele geleerde tijdgenoten werd beschouwd als de ‘princeps poetarum’ (‘de prins der dichters’), maar vandaag door zijn vaderland grotendeels lijkt te zijn vergeten: Janus Lernutius. Het intense leven van Jan Lernout (1545-1619) speelt zich af tegen de achtergrond van de woelige Tachtigjarige Oorlog, een tijdvak waar hij ook zelf niet ongeschonden uit is gekomen. Deze lezing volgt de Brugse dichter tijdens zijn studies en reizen, onder meer naar Parijs, Leuven, Rome en Leiden. Aan de hand van archiefdocumenten en fragmenten uit Lernutius’ correspondentie reconstrueren we zijn netwerk van contacten met vooraanstaande humanisten zoals Janus Dousa en Justus Lipsius. Het resultaat is een kleurrijk panorama van het intellectuele leven in de Lage Landen, waarin meer dan één vergeten dichter de revue passeert. Lernutius verwierf zijn roem -en de adelstand- echter vooral op basis van zijn Latijnse dichtwerk: met een bonte bloemlezing van vertaalde verzen trachten we daarom ook een beeld te vormen van zijn dichterlijke oeuvre. Dat werk blijkt even omvangrijk als gevarieerd: van giftige hekeldichten over religieuze hymnen tot zeemzoete liefdespoëzie. Een veelzijdige lezing dus, over leven en werk van een Latijnse dichter die meer aandacht verdient.

Deel deze pagina