Beelden van hoop en verwachting

13 12 18
Verberg deze slider
  • Amsterdam
  • Donderdag 13 december 2018
  • 20:15
  • Dr. Jos Ossewaarde
  • Aula van het Amsterdams Lyceum, Valeriusplein 15
  • Gratis voor NKV-leden
  • nkv@amsterdam.nl

In deze lezing zal Jos Ossewaarde, zelfstandig onderzoeker in vroegchristelijke iconografie, spreken over de ontwikkeling in Rome van christelijke kunst in de 3e en 4e eeuw.
Aan de hand van vaak uniek beeldmateriaal zullen we zien hoe die kunst zich geleidelijk ontwikkelt binnen en vanuit de context van de seculiere Romeinse kunst. Fresco’s in de catacomben van de 3e eeuw, reliëfs op de sarcofagen van de 4e eeuw. Er is continuïteit en discontinuïteit. We zullen proberen te ontdekken wat de eigen structuur is van deze vroege christelijke kunst en wat de belangrijke beeldthema’s zijn. Aan de hand van enkele van deze beeldthema’s zullen we zien hoe de grondschema’s van deze vroege christelijke kunst doorwerken in de latere kunst.
Bij het kiezen van deze beeldthema’s sluiten we aan bij het naderende kerstfeest en we zullen ontdekken hoe bijvoorbeeld Fra Angelico (‘Annunciatie’), Giotto en Rafaël (‘het huwelijk van Jozef en Maria’) teruggrijpen op de oude bronnen en beeldschema’s.

We organiseren deze lezing in samenwerking met Dante Alighieri.

Deel deze pagina