Cicero en Seneca over het gelukkige leven

09 03 18

Bij zowel Cicero als Seneca is filosofie belangrijk. Daarnaast is er meer: beiden zijn ook politiek actief en beiden ook befaamd als redenaar. De heren genieten volop van de geneugten des levens en zijn bovendien zeer welvarend. In hun filosofische werken stellen ze thema's aan de orde die voor ons nog steeds herkenbaar zijn, bijvoorbeeld de dood, het lot, vriendschap en hoe om te gaan met misleiding en tegenslag. Ook krijgen we wijze levenslessen van voorvaderen, zoals in de beroemde Droom van Scipio.

In zijn verhaal schetst de spreker hoe Cicero en Seneca hun leven en leer met elkaar in overeenstemming proberen te houden en hoe ze daar soms met vallen en opstaan in slagen. Maar hoe consequent zijn ze nou eigenlijk, en moeten we hen als filosofen serieus nemen?

Deze lezing sluit aan bij de teksten van het pensum voor het eindexamen Latijn 2018.

Dr R.L. van der Wal is classicus, filosoof, oudheid- en bestuursdeskundige.

Deel deze pagina