Contacten en kruisbestuivingen in de Oude Wereld (EOL lezingendag)

16 02 19
Verberg deze slider
  • Amsterdam
  • Zaterdag 16 februari 2019
  • 13:00 - 16:00
  • Laurien de Gelder, prof. Jan Paul Crielaard en dr. Branko van Oppen
  • Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Nina van Leerzaal
  • NKV/EOL-leden en studenten: 5 euro; niet-NKV-leden: 10 euro
  • http://www.exorientelux.nl/2018/12/eol-amsterdam-event/

Deze lezingenmiddag wordt georganiseerd door EOL ter ere van de vernieuwde semi-permanente opstelling in het Allard Pierson Museum en kost €5,00 voor NKV/EOL-leden.

In deze nieuwe thematisch-chronologische opstelling worden objecten uit verschillende culturen van de Oude Wereld naast elkaar geplaatst, waardoor onderlinge overeenkomsten en eventuele culturele kruisbestuivingen zichtbaar worden. De opstelling is hiermee een toonbeeld van hoe archeologen en andere oudhistorici recentelijk de Oude Wereld zijn gaan bestuderen: als een geheel van culturen die allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden waren, door handelsnetwerken, diplomatie of militaire overheersing, van Oost tot West en van het 8ste millennium v. Chr. tot in de Middeleeuwen.
Deze middag belichten drie experts de nieuwe semi-permanente opstelling vanuit zowel een historisch als museaal perspectief: Laurien de Gelder (junior-conservator APM), prof. Jan Paul Crielaard (VU) en dr. Branko van Oppen (conservator APM). Na de lezingenk unt u zelf het museum bezoeken. De precieze inhoud van de lezingen wordt binnenkort via de website van Ex Oriente Lux bekend gemaakt.

NB: aanmelden voor dit evenement is verplicht. Dit kunt u doen door vóór 14 februari 2019 een e-mail te sturen naar eol.afdeling.amsterdam@gmail.com en na bevestiging 5 euro (EOL/NKV-leden en studenten) of 10 euro (niet-leden) over te maken naar het rekeningnummer van EOL Amsterdam, NL29 INGB 0688 1946 134 t.n.v. M.L. Meijer en o.v.v. “lezingenmiddag APM”. Houdt u er rekening mee dat u daarnaast een ticket voor het museum moet kopen (museumjaarkaart is geldig). Wees er snel bij want vol = vol.

Deel deze pagina