De eeuw van Perikles, een Gouden eeuw?

02 10 18
  • Breda
  • 2 oktober 2018
  • 20:00
  • drs.Jan Verheggen
  • Mariëndal, Duivelsbruglaan 13
  • niet-leden € 4
  • breda@nkv.nl

De eeuw van Perikles wordt ook wel de Gouden Eeuw van Athene genoemd.Bedoeld wordt de vijfde eeuw v.Chr.waarin Athene een intellectuele en culturele bloei beleefde,die mogelijk werd gemaakt door een uitzonderlijke welvaart. De staatsman Perikles domineerde 37 jaar lang de Atheense politiek. Hij heeft in die tijd geoogstwat uitstekende voorgangers hadden gezaaid.In de voordracht probeert de spreker deze beroemdste periode van de oude Griekse cultuur in een historisch perspectief te plaatsen, met bijzondere aandacht voor de positie van de "gewone"(burger)man.

Deel deze pagina