Een kennismaking met het oude Mesopotamië - By the rivers of Babylon...

29 09 16
24 11 16
Verberg deze slider

De bakermat van de westerse beschaving ligt in het Midden Oosten. In Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak en Syrië, ontstond de eerste stedelijke beschaving rond 4000 v.C. Wetenschap en literatuur kwamen er tot bloei, meer dan tweeduizend jaar voordat het Parthenon in Athene werd gebouwd.

Deze cursus is een uitgebreide introductie tot de Mesopotamische cultuur. Deze oudst bekende beschaving van het oostelijk halfrond vindt zijn oorsprong in zuid-Irak en heeft bestaan tot ca. 200 n.C. Velen zullen door de Bijbel, schrijvers uit de Oudheid of hedendaagse berichtgeving een vaag idee hebben van wie de Soemeriërs, Babyloniërs en Assyriërs waren, maar niet weten waar en wanneer wie precies leefde. In feite is de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten dan ook een lange aaneenschakeling van koninkrijken, keizerrijken en daaropvolgende politieke versplintering. Men gebruikte in Mesopotamië het spijkerschrift om een tiental verschillende talen te schrijven. Gelukkig voor ons deed men dit op kleitabletten, waarvan er miljoenen de tand des tijds hebben doorstaan.

We zullen gaan kijken naar de meest interessante aspecten van de Mesopotamische cultuur: de ontcijfering en het functioneren van het spijkerschrift, de geschiedenis van Mesopotamië, alsmede literatuur, religie en de enorme invloed op de westerse en oosterse cultuur.

Deze collegereeks wordt verzorgd via HOVO Amsterdam, Vrije Universiteit.

Deel deze pagina