Een toekomst voor oude inzichten. Hoe kan archeologische kennis van waterbeheer van nut zijn in moderne samenlevingen? (EOL)

18 12 18
Verberg deze slider
  • Amsterdam
  • Dinsdag 18 december 2018
  • 19:00 - 21:00
  • Dr. Eva Kaptijn
  • Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, zaal 14A - 33
  • Gratis voor NKV-leden

Deze lezing wordt georganiseerd door Ex Oriente Lux, maar is gratis te bezoeken voor NKV-leden.

In deze lezing zal Dr. Eva Kaptijn (onderzoeker Archeologie Nabije Oosten) onderzoeken hoe moderne samenlevingen profijt kunnen hebben van kennis uit het verleden. Waterbeheer (irrigatie, wateropslag, drainage, etc.) van verleden samenlevingen zal hierbij het centrale thema zijn. Klimaatverandering zorgt er vandaag de dag voor dat samenlevingen op verschillende plekken op aarde te maken krijgen met een veranderende omgeving, bijvoorbeeld verdroging of juist vernatting. Mensen moeten nieuwe methoden bedenken om met hun veranderde omgeving om te gaan. Dit is een moeilijk proces. Archeologie bestudeert echter voorbeelden van samenlevingen die in staat waren om voor langere tijd te overleven onder zeer lastige klimatologische omstandigheden. Kennis van de levenswijze van deze ‘duurzame’ verleden samenlevingen kan bijdragen aan het voortbestaan van moderne gemeenschappen die onder druk staan door klimaatverandering. Daarnaast is archeologie de enige wetenschap die een lange termijnvisie kan bieden en mogelijk het effect van onze oplossingen op de lange termijn kan evalueren. In deze lezing zullen naast het Nabije Oosten ook voorbeelden uit andere werelddelen de revue passeren.

Deel deze pagina