Eumachia

13 12 18

In de Romeinse geschiedenis is het zeer ongewoon om de woorden “vrouwen” en “macht” samen in één zin te noemen. Zelfs de meeste wetenschappers waren lang van mening dat vrouwen überhaupt geen publieke rol kònden vervullen binnen de oude Romeinse samenleving. Deze eenzijdige opvatting is in de laatste decennia wetenschappelijk weerlegd, maar toch blijft onze kennis over de rol van vrouwen veelal beperkt tot de imperiale familie. Dat is niet vreemd, aangezien de bronnen doorgaans handelen rond het epicentrum van het Romeinse Rijk: Rome. Ook de archeologische en epigrafische bronnen informeren ons grotendeels over de imperiale familie en de Romeinse senatoriale stand. Toch is er ook buiten Rome, en wel in Pompeii, in de goed door lava geconserveerde resten een schat aan bronnen bewaard gebleven van een matrona genaamd Eumachia, die leefde ten tijde van de eerste keizerlijke dynastie. Bij het horen van deze naam zullen slechts weinigen - ondanks de, voor onze begrippen, buitengewone hoeveelheid archeologisch materiaal - een blijk van herkenning geven. En dat is zonde, want het toont een zeer fascinerend beeld van wat vrouwen konden betekenen in deze periode voor hun stad. Niet alleen stond zij aan het hoofd van haar familie en familiebedrijf na het wegvallen van vader, echtgenoot en zoon, maar ook bouwde zij het grootste publieke gebouw aan het forum en de grootste tombe van Pompeii. Een dame met macht en aanzien dus en zij was niet de enige!

Deel deze pagina