Het antieke Griekse theater

02 11 16
23 11 16
Verberg deze slider

Het belang van het antiek-Griekse theater blijkt niet alleen uit de doorwerking en de invloed ervan in latere eeuwen, waardoor dichters, prozaschrijvers, beeldend kunstenaars, cineasten, componisten en choreografen zich geïnspireerd voelden, maar ook uit de talrijke opvoeringen van klassieke toneelstukken in de huidige tijd. De vraagstukken die in de drama’s en komedies aan de orde komen, doen nog altijd opgang en de schitterende poëtische taal blijft, ook in vertaling, het publiek aanspreken en ontroeren.

In de reeks hoorcolleges worden zo veel mogelijk facetten toegelicht en besproken. Er wordt ruime aandacht besteed aan de organisatie, de opvoeringspraktijk, de bouw van het theater, de prijsuitreiking en de rekwisieten. Maar ook komen de rol van het koor, de spelers, hun kleding en maskers, de toeschouwers, de muziek en de dans ter sprake. Dan wordt uitgebreid ingegaan op de Griekse toneelstukken zelf: de wording en opkomst ervan, de delen en de stof van de spelen, evenals de rol van de goden, de soms schaarse gegevens over de schrijvers, hun onderlinge verschillen en wat er van hun oeuvre bewaard is gebleven. Bij wijze van voorbeeld zal het beroemde treurspel Koning Oidipous van de dichter Sophokles worden geanalyseerd. Ook worden de specifieke vertaalproblemen behandeld, met name bij de weergave van de blijspelen, waarvan de taal subliem of platvloers kan zijn. Aan de hand van vertaalde teksten en fragmenten worden talrijke voorbeelden gegeven.

Deze collegereeks wordt verzorgd via HOVO Amsterdam, Vrije Universiteit.

Deel deze pagina