Het einde van het Romeinse Rijk en van de antieke beschaving

10 10 16
14 11 16
Verberg deze slider

De vraag naar de val van het Romeinse Rijk is niet eenvoudig te beantwoorden: het Romeinse Rijk was in de Late Oudheid gesplitst in twee helften. De westelijke ging in de loop van de vijfde eeuw inderdaad ten onder (in 476 werd de laatste West-Romeinse keizer afgezet), terwijl de oostelijke weliswaar inkromp, maar nog zo'n duizend jaar bleef bestaan als het rijk dat moderne historici het Byzantijnse Rijk noemen. Bovendien was door de verbreiding van het christendom het Romeinse Rijk sterk van karakter veranderd. Die verandering zorgde samen met de komst van nieuwe bevolkingsgroepen (de Volksverhuizingen van de vijfde en zesde eeuw) voor een fundamentele transformatie van de antieke wereld. Niettemin leefde de antieke wereld, zij het sterk veranderd, in vele opzichten nog voort. Het werkelijke einde daarvan kwam met de Arabische veroveringen in de zevende eeuw, die een nieuw tijdperk inluidden waarin de oude eenheid van het Middellandse Zeegebied, zo kenmerkend voor de antieke beschaving, voorgoed werd verbroken en een islamitische wereld tegenover de christelijke kwam te staan.

Deze vijf colleges vormen een enigszins gewijzigde en uitgebreide versie van de vier colleges over hetzelfde onderwerp uit oktober 2015.
Gedeelten van de colleges zullen worden opgenomen ten behoeve van Home Academy.

Toelichting bij de opnames van Home Academy
De cursus wordt opgedeeld in 20 korte hoofdstukken verdeeld over vijf colleges. Elk hoofdstuk duurt twintig minuten (opname), gevolgd door tien minuten gelegenheid voor vragen en discussie (deze worden niet opgenomen). Na twee hoofdstukken volgt een pauze van maximaal een half uur, gevolgd door nog twee hoofdstukken.

Deze collegereeks wordt verzorgd via HOVO Amsterdam, Vrije Universiteit.

Deel deze pagina