Het wonder van zilver

09 10 18
  • Utrecht
  • 09/10/2018
  • 20:00
  • Prof. dr. R.J. (Bert) van der Spek
  • Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270, 3511 NV Utrecht
  • leden gratis; niet-leden €5,--

Zilver is een mooi metaal, dat goed is voor een paar luxeproducten, maar waar je verder weinig aan hebt. Je kunt het niet eten, er geen kleren van maken en er niet in wonen. Toch heeft zilver vanaf het derde millennium v.Chr. tot in de 20ste eeuw een cruciale rol gespeeld als geld en als motor van de economie. Tot in 1967 werden in Nederland nog zilveren guldens en rijksdaalders geslagen. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende aspecten van zilver als geld (gemunt en ongemunt), als bron van vertrouwen, als metafoor, als bron van hebzucht en als motor van de economie. Het Mesopotamische gewichtensysteem heeft dat van Israël en de Grieken bepaald. De spreker behandelt tevens spijkerschriftteksten uit Mesopotamië, de Hebreeuwse Bijbel en enkele Griekse teksten. ‘Zilver is goed voor alles’, zegt Prediker (10:19) niet ten onrechte. Mede n.a.v. het verschijnen van het boek: R.J. van der Spek, B. van Leeuwen, eds., Money, Currency and Crisis. In Search of Trust 2000 BC to AD 2000. London: Routledge 2018.

Prof. dr. R.J. (Bert) van der Spek is emeritus hoogleraar Oudheidkunde, in het bijzonder Mediterrane en West-Aziatische geschiedenis, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij landelijk voorzitter van het Voor-Aziatisch Genootschap Ex Oriente Lux.

Deel deze pagina