Hoe de Germanen de Romeinse wereld overnamen

31 01 18
Verberg deze slider
  • Antwerpen
  • Woensdag 31 januari 2018
  • 20:00 - 21:30
  • Prof. em. dr. Pierre Trouillez
  • UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004
  • Gratis
  • Secretaris Marc Van den Sande

Over de overgang van het West-Romeinse Rijk naar de verschillende Germaanse rijken bestaan enkele hardnekkige misverstanden. Het eerste draait rond de vraag of we wel over de overrompeling van het Romeinse Rijk door een horde Germanen kunnen spreken. Waren de Germanen het Rijk immers niet al lang vreedzaam aan het overnemen ? En hebben ze daarna niet veel elementen van dat Rijk bestendigd ? M.a.w. wat is de exacte draagwijdte van dat ‘overnemen’ geweest ? Een ander misverstand (dat met het eerste samenhangt) is dat in het mythische jaartal 476 de ‘duistere middeleeuwen’ begonnen zijn. Het licht van de antieke cultuur zou toen met één knip uitgegaan zijn en pas met de Karolingische Renaissance weer uit de duisternis bevrijd. - In deze lezing weerlegt de spreker, zoals de meeste hedendaagse historici, deze opvatting ; hij toont aan dat ook de Germaanse nieuwkomers een bijdrage geleverd hebben tot de instandhouding van de Romanitas als een pijler van de Europese cultuur. Tevens komt de bijdrage van het christendom in de gehele ontwikkeling ter sprake.

Deel deze pagina