Homerus bij Pausanias

16 02 18

De onbevangen lezer van Pausanias komt de werken van Homerus (Ilias en Odyssee) in elk hoofdstuk vele malen tegen. Nadere bestudering leert ons dat de invloed van Homerus op de tekst van de oudste reisgids ter wereld vele malen groter is dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen is de opbouw van Pausanias' werk aan Homerus te danken, meerdere scherp bediscussieerde passages van Homerus (en de latere epen) hebben de topografische interpretaties van Pausanias en de latere Grieken hevig beïnvloed.

Deel deze pagina