Homerusdag 2018

14 04 18
Verberg deze slider

Op de laatste zaterdag van de Week van de Klassieken 2018, zaterdag 14 april, zal de Homerusdag plaatsvinden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tijdens deze dag zal de Homerusprijs worden uitgereikt en zal Maarten Asscher de eerste Homeruslezing houden.

Programma:

17.00 uur | Opening

Door Diederik Burgersdijk, voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond 

17.05 uur | Uitreiking Homerusprijs 2018

Welk boek heeft het afgelopen jaar het beste een brug weten te slaan tussen de Klassieke Oudheid en het heden en mag zich de winnaar van de Homerusprijs 2018 noemen? Op de Homerusdag zal de prijs worden uitgereikt aan Arjen van Veelen, voor zijn boek Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken.

17.20 uur | Homeruslezing

De ontdekking van Rome door Maarten Asscher, oud-directeur van boekhandel Athenaeum (Ingeleid door Harald Hendrix, directeur KNIR)

Al sinds de Oudheid voelen tallozen het verlangen om Rome te zien. Vanuit alle hoeken van het uitgestrekte Romeinse Rijk kwamen zij vroeger naar de stad, die van dat imperium het hoofd en het hart was: soldaten, schrijvers en gelukzoekers, later gevolgd door grand-touristen, seminaristen en kunstliefhebbers. In alle 15 eeuwen sinds de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n.C. is die aantrekkingskracht gebleven. Ook in onze tijd is de ontdekking van Rome nog steeds een cruciaal moment in de intellectuele vorming van een ontwikkeld mens. Niet voor niets gaan  vanuit Nederlandse gymnasia jaarlijks honderden 5de-klassers op  Romereis. Wat moeten die gymnasiasten daar precies ontdekken wat ze niet op een andere manier kunnen leren? En waarom kan dat beter daar dan elders?

In ‘De ontdekking van Rome’ traceert Maarten Asscher mede aan de hand  van een aantal beroemde Romereizigers (zoals Michel de Montaigne, Johann Wolfgang von Goethe en Sigmund Freud) wat de kracht en betekenis van een kennismaking met de Eeuwige Stad is. Vooral probeert hij te achterhalen  welke ordenende, vormende werking er precies uitgaat van deze culturele en persoonlijke confrontatie. De overdrachtelijke lessen die Rome ons te leren heeft lijken niet minder betekenisvol te zijn dan de historische, kunsthistorische of godsdienstige. (Deze jaarlijkse lezing is een initiatief van het Nederlands Klassiek Verbond, het Rijksmuseum van Oudheden en Uitgeverij Athenaeum.)

18.10 uur | Receptie

Gelegenheid tot felicitaties en boekverkoop door Athenaeum, Polak & Van Gennep

 

 

 

Deel deze pagina