Nederlandse geschiedenis l - Oudheid en vroege middeleeuwen

26 09 16
05 12 16
Verberg deze slider

Het eerste deel van de leergang Nederlandse geschiedenis laat zien hoe in het eerste millennium vanuit de Lage Landen de ‘wederopstanding’ van het Europese continent op gang kwam.

De weerstand van de Germanen bracht de Romeinse opmars tot stand en langs de Rijn werd een permanente grens ingericht. Dit leidde tot een bijzondere vorm van samenleven tussen Romeinen en Germaanse stammen, waarbij periodes van vrede en oorlog elkaar afwisselden. Met de val van het Romeinse rijk leek het er lange tijd op dat de stammencultuur in Europa weer dominant zou worden. Maar de kerk nam de bindende rol van het rijk ten dele over en zorgde zo voor continuïteit. Door de geleidelijke kerstening van de Germaanse stammen, vooral van de Franken onder Clovis, ontstonden er onder invloed van de kerk nieuwe vormen van centrale ordening. Karel de Grote heeft hieraan vanuit Aken verder vorm gegeven. De Friezen leverden in de Lage Landen rond 700 de eerste koningen. De Noormannen maakten een eind aan handelsvestigingen als Dorestad, maar door hun gunstige ligging konden steden langs de IJssel die positie overnemen. Intussen zorgde de verdeling van het rijk van Karel de Grote ervoor dat de huidige landsgrenzen langzaam zichtbaar werden.

Opbouw

  • college 1          Inleiding met overzicht en bronnen
  • college 2          Stammen in het gebied van Rijn, Maas en Schelde, hun verspreiding en leefgewoonten
  • college 3          De Romanisering, conflicten en pacificatie
  • college 4          De val van het Romeinse Rijk, oorzaken en gevolgen
  • college 5          De volksverhuizingen, de Hunnen
  • college 6          De opkomst van de Franken in de vijfde en zesde eeuw, Clovis
  • college 7          Van Merovingers tot hofmeiers in het Frankenrijk
  • college 8          Karel de Grote, rijk en structuur, de Karolingische Renaissance
  • college 9          Geestelijk leven en de rol van de kerk in de vroege middeleeuwen
  • college 10        De verdeling van het Frankische Rijk na Karel de Grote

Deze collegereeks wordt verzorgd via HOVO Amsterdam, Vrije Universiteit.

Deel deze pagina