Onbekend Perzië: een fascinerende en intrigerende beschaving

21 03 17

Het oude Iran blijft voor velen een onbekend terrein en wat we ervan weten is meestal nog gebaseerd op Grieks-Romeinse bronnen, waarin de Perzen werden afgeschilderd als de “barbaroi”. De meest gekende episode daarbij zijn uiteraard de zogenaamde Perzische oorlogen tussen Grieken en Perzen, maar de geschiedenis van het oude Iran omhelst veel meer dan dat. Zo zijn er de Elamieten, die in Zuidwest-Iran heersten van ongeveer 3000 tot 530 v. Chr., de Achaemenieden (ca. 550-331 v. Chr.) en de Sassanieden (224-642 n. Chr.). Deze lezing zal dieper ingaan op de fascinerende geschiedenis en kunstgeschiedenis van het pre-Islamitische Iran, waarbij wordt uitgegaan van de Iraanse bronnen zelf.

Deel deze pagina