Ontwaken in verbijstering: de hereniging van Odysseus en Penelope

13 11 18
  • Breda
  • 13 november 2018
  • 20:00
  • dr.Ronald Blankenborg
  • Mariëndal, Duivelsbruglaan 13
  • niet-leden € 4
  • breda@nkv.nl

In deze lezing interpreteert de spreker de ontwikkeling en de afloop van Homerus'Odyssee als de consequentie van een chaotische en overhaaste start; zo overhaast dat de indruk ontstaat dat de bedoeling van de verteller en die van zijn personages niet als vanzelf synchroon lopen Als gevolg van de plotselinge start vertellen de dichter en zijn personages niet steeds hetzelfde verhaal.Bovendien zien alle personages zich genoodzaakt om zich te rechtvaardigen voor het gedrag tijdens de voorbije jaren- een rechtvaardiging die niet noodzakelijk was zolang de situatie onveranderlijk en voor sommigen hopeloos leek.Het is niet verwonderlijk dat in een verhaal dat zich zo ontwikkelt niet alles even gemakkelijk geaccepteerd of geloofd kan worden door de toehoorders.Modern verteltechnisch onderzoek erkent soms wel, en dan weer niet dat er misleid of geîmproviseerd wordt in de Odyssee. Zonder de argumenten tegen de verdenking van liegen in de Odyssee te onderschatten, stelt de spreker dat er voldoende reden overblijft om de mogelijkheid open te houden dat de bedoelingen van de personages worden gepresenteerd alsof ze die van de dichter te snel af zijn. Daardoor kan voor belangrijke vertelelementen in de Odyssee niet bewezen worden dat publiek en toehoorders niet worden misleid.

Deel deze pagina