Plato's Symposium

05 03 20
Verberg deze slider
  • Utrecht
  • Keimpe Algra
  • Christelijk Gymnasium Utrecht, Koningsbergerstraat 2, 3531 AJ Utrecht
  • leden en scholieren gratis; niet-leden €5,--

Deze lezing sluit aan bij het examen pensum voor Grieks. Dit omvat het complete Symposium van Plato. Het centrale thema hierin is de rol van eros (liefde, verlangen). Socrates laat zien dat Eros een belangrijke rol vervult om te komen tot kennis van en inzicht in de ware werkelijkheid. Kennisleer, ethiek en metafysica spelen hierbij een belangrijke rol. Platonische eros begint bij liefde voor één mooi lichaam en vindt zijn bekroning in het aanschouwen van het Schone zelf.

Prof. dr. Keimpe Algra is hoogleraar antieke filosofie Universiteit Utrecht.

Deel deze pagina