Tirannenmoord

31 01 20

De groep rond Von Stauffenberg delibereerde vóór het plegen van de mislukte aanslag van 20 juli

1944 breedvoerig over de vraag of Tyrannenmord moreel te verantwoorden was. Daarmee werd

teruggegrepen op de tirannendoding door Harmodios en Aristogeiton in 514 vC. Zij werden als

tyrannoktonoi door de Atheense democratie geëerd met liederen en een standbeeld op de agora.

Sindsdien gold het doden van een despoot als een daad van goed burgerschap.

 

<!--break-->

De senatoren die

Caesar op 15 maart 44 vC doodden, beriepen zich op de plicht tot tyrannicidium. Iemand zou zelfs

voor de daad hebben uitgeroepen: ‘Zo verga het steeds tirannen!’ (Sic semper tyrannis). Met deze

woorden zou John Wilkes Booth op 14 april 1865 president Lincoln hebben doodgeschoten.

Wanneer heeft in onze wereld de burger het recht geweld tegen een onderdrukkend regime te

gebruiken? Duitse grondwet geeft – heel uniek – de burger dat recht als andere middelen falen.

 

 

Deel deze pagina