Vrouwen in de Griekse oudheid

04 07 16
13 07 16
Verberg deze slider

Het onderwerp ‘vrouwen in de antieke oudheid’ heeft zich altijd in de speciale belangstelling mogen verheugen. Misschien komt het doordat we intrigerend weinig van de vrouwen uit die tijd weten en dat onze belangrijkste bron van informatie de geschriften van mannelijke auteurs zijn. Hoe weinig bekend ook, het loont zeker de moeite om langer stil te staan bij een aantal facetten van het leven van deze vrouwen.

De cursus begint met de verhalen over de schepping van de vrouw en de redenen van het opkomen van de misogynie of vrouwenhaat bij de antieke Grieken. De positie van de vrouw bij Homerus komt aan bod, evenals de huwelijkssluiting in de epische tijd, in Athene en in Sparta, maar ook het leven van de vrouwen na de bruiloft. Wat waren haar plichten en wat haar (weinige) rechten? Hoe brachten ze hun dagen door, welke feesten waren er voor hen en welke functies mochten ze vervullen? Dan zal aandacht worden besteed aan de dichteressen, met name Sappho. De prostitutie, zo’n belangrijk facet in het Atheense leven, wordt besproken, maar ook de rol van heldinnen op het toneel, die ogenschijnlijk zo verschilde van het leven van alledag. Hoe keek het theaterpubliek daar tegenaan? Ten slotte komt de veranderde mentaliteit aan de orde: de opkomst van de Griekse roman, en de boeiende discussies over de verkieslijkheid van de hetero- of huwelijksliefde ten opzichte van de knapenliefde, zoals die gevoerd werden in de late oudheid.

Deze collegereeks wordt verzorgd via HOVO Amsterdam, Vrije Universiteit.

Deel deze pagina