Hoofdbestuur

De vereniging het Nederlands Klassiek Verbond wordt aangestuurd door het hoofdbestuur. Daarnaast heeft de vereniging een dertigtal afdelingsbesturen, waarover u meer informatie vindt op de desbetreffende afdelingspagina's. De samenstelling van het hoofdbestuur is als volgt:

Voorzitter (2016)
D.W.P. Burgersdijk (afdeling Amsterdam)
E: voorzitter@nkv.nl

Vice-voorzitter 1 (2010)
A. Dijkmans-Pas (afdeling Breda)
E: vicevoorzitter1@nkv.nl
T: 0162-512782

Vice-voorzitter 2 (2014)
M. Van den Sande (afdeling Antwerpen)
E: vicevoorzitter2@nkv.nl
T: +32-(0)3-4492358

Secretaris (2016)
S. Tacoma (afdeling Leiden)
E: secretaris1@nkv.nl

Penningmeester (2016)
F.F. Verkerke (afdeling Groningen)
E: penningmeester1@nkv.nl
T: 06-38572262

PR-medewerker (2016)
L.I. de Gelder (afdeling Amsterdam)
E: pr@nkv.nl

Jeugdzaken en webredacteur (2017)
H.A.C. Mooiman (afdeling Leiden)
E: jeugdzaken@nkv.nl / webredacteur@nkv.nl