Jubileumboek Toneel in de oudheid

Speciaal voor het 75-jarig jubileum geeft het Nederlands Klassiek Verbond een fraai jubileumboek uit, getiteld 'Toneel in de Oudheid'. Deze full-colour uitgave is geschreven door de classicus/vertaler Hein van Dolen en bevat daarnaast bijdragen van Wolfgang de Melo (University of Oxford), Hans Smolenaars (Universiteit van Amsterdam) en Patrick Gouw (Universiteit Leiden).

Over het boek
In het antieke Athene was het bijwonen van de jaarlijkse theaterfestivals het hoogtepunt van het jaar. Niet zonder reden vergeleken schrijvers in die tijd het leven met een schouwtoneel. Een bekend Grieks spreekwoord luidde dat de wereld op een theater leek en het leven op de ‘parodos’, de gang waardoor het koor op- en afkwam. De 32 overgeleverde Atheense tragedies en de 12 komedies vormen wellicht de mooiste erfenis uit de Oudheid en de opvoeringen, al dan niet in een moderne vormgeving, trekken tot op de dag van vandaag veel bekijks. Ze zijn altijd een bron van inspiratie geweest en hun zeggingskracht is groot en sterk gebleven.

In dit boek wordt voor een breed lezerspubliek een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het Oudgriekse toneel. Aan de hand van talrijke originele citaten en afbeeldingen krijgen de lezers een kijk op de toneelpraktijk van weleer en maken zij kennis met het leven en werk van de drie belangrijkste tragediedichters en twee komedieschrijvers. Drie opstellen over het Romeinse toneel en auteurs die zich voor het merendeel lieten inspireren door hun Griekse voorbeelden, zijn eraan toegevoegd. Met name aan de Latijnse comici danken wij onze kennis over de latere ontwikkeling van het Griekse blijspel, terwijl de treurspelen van Seneca laten zien hoe eenzelfde onderwerp heel anders geïnterpreteerd kan worden.

Bestellen?
Wilt u het boek bestellen? Stuur dan een e-mail naar pr@nkv.nl met daarin u naam, adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wenst te ontvangen. U ontvangt per e-mail informatie over de betaling.

Het boek is vanaf 7 maart ook verkrijgbaar in de museumwinkels van het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), het Allard Pierson Museum (Amsterdam), het Valkhof (Nijmegen) en bij Gallo-Romaans Museum (Tongeren), en is natuurlijk te bestellen bij het NKV via pr@nkv.nl voor € 24,50.