Leeskring

  • Nijmegen-Arnhem

NKV Nijmegen-Arnhem heeft haar eigen leeskring! De leeskring Grieks en Latijn streeft ernaar om gemiddeld eens per zes weken een avond bijeen te komen in de Radboud Universiteit te Nijmegen. Momenteel bestaat de leeskring uit zo'n zeven leden (jonger en ouder). Om de continuïteit van onze bijeenkomsten beter te kunnen waarborgen, zijn nieuwe leden van harte welkom om aan te sluiten. Tijdens onze bijeenkomsten lezen we voorbereide teksten: ongeveer een uur Latijn, waarna we overgaan op een uur Grieks. Momenteel betreft het Ovidius en Euripides. Uiteraard is het ook mogelijk om bij één van beide aan te sluiten. We lezen zelfstandig, waarbij we onze eigen deskundigen zijn, eventueel op basis van bestaand commentaar. Als u interesse heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het afdelingsbestuur via nijmegen-arnhem@nkv.nl

Deel deze pagina