Lustrumessayprijs

  • Algemeen

In 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond (NKV) zijn zestiende lustrum, met als lustrumthema ‘Rome en de Nederlanden’. In samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) schrijft het NKV een essayprijs uit. Ambitieuze auteurs worden uitgedaagd om een tekst te schrijven, die ingaat op de vraag: Wat zou onze samenleving onthouden zijn als de Grieks-Romeinse cultuur niet zou hebben bestaan?

Voor scholieren is er een aparte categorie. Zij worden gevraagd, te essayeren over de kwestie, of er in het huidige onderwijs nog wel plaats is voor het antieke Griekenland en Rome. Per categorie is er een totale geldprijs van 1.250 euro beschikbaar – een royale som, die vriendelijk ter beschikking is gesteld door de KHMW (het Jan Brouwer Fonds) en door Labrys Reizen. Afhankelijk van het juryoordeel kan het prijsgeld ook over meerdere personen worden verdeeld. De beste essays zullen in 2019 worden gepubliceerd in Hermeneus, het tijdschrift van het NKV. Inzendingen bestaan uit een nog ongepubliceerd Nederlandstalig essay van 1.500 à 2.000 woorden. Iedere auteur mag participeren met niet meer dan één tekst. Kandidaten zenden hun essay, voorzien van een kort curriculum vitae en contactgegevens, voor 10 januari 2019, in pdf-vorm per email aan essayprijs@nederlandsklassiekverbond.nl.

De jury verheugt zich op talentvolle teksten van talentvolle mensen!

 

Jury

  • Dr. Jan Spoelder, classicus, directeur van de KHMW en oud-voorzitter NKV (voorzitter)
  • Drs. Jacques Koppenol, classicus, Kennemer Lyceum (secretaris)
  • Mr. Drs. Astrid Helstone, romaniste en juriste
  • Drs. Michel Krielaars, chef boeken NRC-Handelsblad, schrijver
  • Prof. Mr. Arend Soeteman, em. hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Drs. Rosita Steenbeek, schrijfster
  • Prof. Dr. Katelijn Vandorpe, hoogleraar Oude Geschiedenis (Universiteit van Leuven)

Deel deze pagina